محمدعلی آهنگران: ژن در عاقبت به خیری بی تاثیره

خیلی محرمانه ۳ | گفت وگوی جذاب با محمدعلی آهنگران پسر حاج صادق آهنگران؛ از رابطه با پدر تا اختلاف نظرهای سیاسی، ممنوع التصویری در تلویزیون، عشق و علاقه به امام خمینی، دلایل علاقه شدید به سید محمد خاتمی، فعالیت در اینستاگرام و توییتر، ماجرای ژن خوب و... | دوهفته یک بار پنج شنبه ها خیلی محرمانه را از videogeram.ir ببینید

AD