خاطره میرشکاک از ممنوع التصویری

یوسفعلی میرشکاک، شاعر و نویسنده، در گفت وگو با حسین دهباشی در برنامه «خشت خام» خاطراتی را از ممنوع التصویری خود در دوره میرسلیم، مجادله قلمی اش با احمد شاملو و قتل های زنجیره ای روشنفکران نقل کرد.

AD