خاطرات پرسپولیس دوباره زنده میشن

برای سربلندی تیمی که بهترین خاطره هامونو باهاش داریم... برای بازیکنانی که اینهمه خاطره و افتخار برای ما پرسپولیسی ها ساختن عدد 7 را به 309090 ارسال کنیم. با عضویت در این سامانه شانس برنده شدن یک دستگاه خودروی MVM رو بدست میارید.

AD