پرسپولیس 1 - 0 السد قطر

زننده گل: مرتضی پورعلی گنجی ' 3 ( گل به خودی )

AD