تیزر ۳۶۰ درجه برج میلاد تهران

این ویدو در سال ۱۳۹۵ به وسیله شرکت دانش بنیان آرمان گیتی رای به صورت ۳۶۰ درجه فیلم برداری گردید

AD